TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Thường trực HĐND thị xã Nghĩa Lộ triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

19:31 | 15/10/2018 132 lượt xem