Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thường trực HĐND thị xã Nghĩa Lộ triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018

19:31 | 15/10/2018 152 lượt xem