Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thường trực HĐND huyện Yên Bình triển khai nhiệm vụ tổ chức Kỳ họp thứ 6

19:31 | 12/06/2018 143 lượt xem