Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thường trực HĐND huyện Văn Yên triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2018

19:09 | 29/03/2018 509 lượt xem