KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Thương cảm hoàn cảnh em Mai Minh Huấn mồ côi cha, ở với mẹ bị câm điếc

17:47 | 25/08/2018 168 lượt xem