Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thương cảm hoàn cảnh em Mai Minh Huấn mồ côi cha, ở với mẹ bị câm điếc

17:47 | 25/08/2018 140 lượt xem