Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Thực trạng ngành chăn nuôi của tỉnh sau 2 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp

18:57 | 02/07/2018 301 lượt xem