HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Thực trạng ngành chăn nuôi của tỉnh sau 2 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp

18:57 | 02/07/2018 260 lượt xem