Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Thực hiện tốt Luật Nghĩa vụ quân sự

17:50 | 03/12/2019 48 lượt xem