Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT Quốc gia tại huyện Văn Yên

19:22 | 07/06/2019 228 lượt xem