Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bế Xuân Trường làm việc tại Bộ CHQS tỉnh Yên Bái

18:23 | 20/02/2019 221 lượt xem