Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ làm việc với Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia tỉnh Yên Bái

19:22 | 07/06/2019 127 lượt xem