Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 720 tỷ đồng

19:37 | 15/05/2018 87 lượt xem