Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thu ngân sách tháng 1 năm 2019 đạt 220 tỷ đồng

18:37 | 16/02/2019 128 lượt xem