Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thu ngân sách quý I năm 2018 có nhiều khả quan

17:58 | 12/04/2018 157 lượt xem