KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 630 tỷ đồng

12:26 | 21/04/2019 83 lượt xem