LỄ HỘI BƯỞI ĐẠI MINH VÀ KHÁM PHÁ DANH THẮNG QUỐC GIA HỒ THÁC BÀ, HUYỆN YÊN BÌNH NĂM 2019 (TỪ NGÀY 1-3/11/2019)

Thu ngân sách năm 2011 của tỉnh đạt 100% kế hoạch

16:49 | 02/01/2012 313 lượt xem