Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Thu hút đầu tư vào địa bàn nhiều cơ hội để Trấn Yên phát triển

19:22 | 21/03/2016 8,408 lượt xem