Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Thu hút đầu tư - Một năm khởi sắc

02:19 | 08/02/2016 3,464 lượt xem