Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thông xe tạm thời tuyến tỉnh lộ 175 từ An Thịnh - Bản Hẻo sau nhiều ngày bị cô lập

19:53 | 10/08/2018 333 lượt xem