Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thông tư 15 của Bộ Y tế góp phần tăng khả năng cân đối quỹ BHYT

19:55 | 08/08/2018 227 lượt xem