TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Thơ - Nhạc Yên Bái mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước quê hương đổi mới

10:15 | 22/02/2016 2,209 lượt xem