Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thiếu tướng Phùng Sỹ Tấn, Tư lệnh Quân khu 2 làm việc tại huyện Lục Yên

19:40 | 19/09/2018 1,081 lượt xem