Đài phát thanh truyền hình Yên Bái - cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh truyền đạt chuyên đề về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh cho học viên tham gia Đề án 11 của Tỉnh ủy

11:33 | 17/05/2019 1,387 lượt xem