HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH YÊN BÁI LẦN THỨ III NĂM 2019

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh truyền đạt chuyên đề về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh cho học viên tham gia Đề án 11 của Tỉnh ủy

11:33 | 17/05/2019 804 lượt xem