Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra công tác luyện tập chuẩn bị cho diễn tập KVPT huyện Văn Yên năm 2019

20:05 | 18/05/2019 610 lượt xem