Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thiếu tá Khổng Quang Giản với niềm đam mê sáng tạo

20:17 | 14/09/2018 140 lượt xem