Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thiết thực, hiệu quả từ Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019

19:26 | 03/07/2019 111 lượt xem