Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thiệt hại do mưa lũ tại các địa phương trong tỉnh

20:41 | 20/07/2018 694 lượt xem