Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

“Thiên đường” ruộng bậc thang mùa lúa chín

14:56 | 08/10/2017 447 lượt xem