Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thị xã Nghĩa Lộ tuyên truyền người dân sản xuất rau màu theo hướng an toàn

19:36 | 01/10/2018 254 lượt xem