Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thị xã Nghĩa Lộ tuyên truyền người dân không quay lưng với thịt lợn

19:33 | 07/06/2019 61 lượt xem