TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Thị xã Nghĩa Lộ triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018

19:09 | 19/03/2018 233 lượt xem