Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thị xã Nghĩa Lộ triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018

19:09 | 19/03/2018 258 lượt xem