Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thị xã Nghĩa Lộ triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2019

18:48 | 08/05/2019 130 lượt xem