Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thị xã Nghĩa Lộ: Sôi nổi Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2019

20:07 | 23/04/2019 312 lượt xem