Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thị xã Nghĩa Lộ sẵn sàng cho Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò năm 2018

10:52 | 20/09/2018 773 lượt xem