Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thị xã Nghĩa Lộ sẵn sàng cho Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò 2018

20:23 | 08/10/2018 548 lượt xem