Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thị xã Nghĩa Lộ quyết tâm ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn

18:30 | 21/03/2019 145 lượt xem