KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Thị xã Nghĩa Lộ quyết tâm ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn

18:30 | 21/03/2019 186 lượt xem