TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Thị xã Nghĩa Lộ phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng

19:55 | 23/02/2018 477 lượt xem