Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thị xã Nghĩa Lộ phát hiện thêm ổ dịch tả lợn châu Phi

19:46 | 23/05/2019 123 lượt xem