Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thị xã Nghĩa Lộ phát hiện 1 xe khách vận chuyển hàng hoá không rõ nguồn gốc

19:33 | 05/02/2018 809 lượt xem