KỶ NIỆM 74 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2019) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (2/9/1945 - 2/9/2019)

Thị xã Nghĩa Lộ: Nhiều hoạt động kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

16:48 | 19/05/2019 30 lượt xem