Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thị xã Nghĩa Lộ: Nhiều hoạt động kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

16:48 | 19/05/2019 21 lượt xem