Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thị xã Nghĩa Lộ: Năng suất lúa đông xuân ước đạt 62 tạ/ha

17:19 | 26/05/2019 148 lượt xem