Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thị xã Nghĩa Lộ: lũ về bất ngờ, nhiều máy móc thi công bị ngập

19:09 | 11/05/2019 195 lượt xem