Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thị xã Nghĩa Lộ kiên quyết di dời các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn

11:06 | 26/07/2018 1,026 lượt xem