Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thị xã Nghĩa Lộ đón và phục vụ 55 nghìn lượt khách du lịch

19:24 | 18/07/2019 187 lượt xem