Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thị xã Nghĩa Lộ: 30 tân binh sẵn sàng lên đường nhập ngũ

19:59 | 03/03/2018 1,006 lượt xem