TỈNH YÊN BÁI QUYẾT TÂM: ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO, TĂNG TỐC, KỶ CƯƠNG, HIỆU QUẢ

Thị trấn Nông trường Trần Phú huyện Văn Chấn khắc phục 280 ha cam, quýt bị sâu bệnh

17:43 | 17/03/2019 74 lượt xem