Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thị trấn Nông trường Trần Phú huyện Văn Chấn khắc phục 280 ha cam, quýt bị sâu bệnh

17:43 | 17/03/2019 168 lượt xem