Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thêm một vụ hỏa hoạn tại xã Động Quan, huyện Lục Yên

19:53 | 06/05/2019 92 lượt xem