Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thầy giáo trẻ với niềm đam mê sáng tạo khoa học kỹ thuật

18:17 | 19/03/2018 1,198 lượt xem