Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thầy giáo Nguyễn Anh Đức với niềm đam mê sáng tạo

16:50 | 10/04/2018 269 lượt xem