Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thành ủy Yên Bái tổ chức thành công chung kết Hội thi Kể chuyện về Bác Hồ

19:49 | 17/07/2019 77 lượt xem