Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thanh tra tỉnh trao quà cho hộ nghèo tại huyện Văn Yên

19:53 | 06/05/2019 89 lượt xem