Năm 2019: tỉnh Yên Bái quyết tâm đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Thanh tra giao thông ra quân tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT

17:41 | 19/08/2011 468 lượt xem