Đài phát thanh và truyền hình yên bái - cơ quan ngôn luận của đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh yên bái

Thanh tra giao thông ra quân tuyên truyền phổ biến pháp luật về ATGT

17:41 | 19/08/2011 477 lượt xem